Om Breddeudvalget

Om Breddeudvalget

bredde.JPG

Breddeudvalget består af en formand og to medlemmer, to suppleanter samt en af bestyrelsen udpeget.

Breddeudvalget udarbejder handlingsplaner ud fra Dansk Fægte-Forbunds mål og strategier for breddearbejde.

Udvalget planlægger og leder breddeprojekter, herunder afholde træningslejre/weekendlejre og være foreningerne behjælpelige i afholdelse af fægtekonkurrencer.

Udvalget skal inspirere og støtte lokale initiativer til oprettelse af nye foreninger med råd og vejledning.

Udvalget tilrettelægger træneruddannelse og dommeruddannelse.

Udvalget skal indarbejde, offentliggøre og implementere ændringer i reglementet.

Udvalget skal udstede dommerlicens.

Udvalget skal sikre kontakt til FIE og udenlandske samarbejdspartnere i reglementsspørgsmål.

Udvalget ajourfører de danske ranglister.

 

Breddeudvalgets forretningsorden - udarbejdet 2017 - kan læses her.