Udtagelsesregler for kadet og junior

Udtagelseskriterier for kadetter og juniorer til EM & VM

Kriterier for udtagelse til landshold (EM og VM) for talent (kadet og junior) - pr. april 2018. Sæson 2018-2019:

 

GENERELLE FORUDSÆTNINGER FOR UDTAGELSE

Det gælder for Talent (Kadet og Junior), at udtagelse til landshold er betinget af, at fægteren har opfyldt krav til optagelse på bruttolandsholdet.

Det er en målsætning, at flest mulige danske fægtere er i stand til at kvalificere sig direkte inden for de fastsatte objektive pointkrav. Subjektive kriterier vil derfor kun kunne blive taget i anvendelse til sikring af deltagelse i mesterskaberne på hold med reserve og kun i kategorier, der rummer min. 3 fægtere, der har kvalificeret sig på pointkravene. Ved en sådan subjektiv udtagelse kan ikke udtages fægtere, der hverken lever op til pointkrav eller til øvrige krav for bruttolandsholdet.

I tilfælde, hvor skader, sygdom el. lign forhold har forhindret en fægter i at opnå de krævede point, kan eliteudvalget, efter fælles indstilling fra landstræner og sportschef, ekstraordinært foretage en subjektiv udtagelse af den pågældende fægter, såfremt han/hun forventeligt ville have opnået det krævede antal point under normale forhold.

Herefter gælder differentierede pointkrav for Kadet og Junior som anført nedenfor.

 

KADET

Bruttolandsholdskrav

Kravene for optagelse på bruttolandsholdet skal være opfyldt på alle punkter.

 

Pointkrav

Fægteren skal have opnået sammenlagt minimum 50 point gennem kvalifikationsstævnerne (A- og B-stævner) i sæsonen for at opnå udtagelse. Der kan maksimalt udtages 4 fægtere i hver kategori til Europamesterskaberne og 3 fægtere i hver kategori til Verdensmesterskaberne.

Er der flere end 4 hhv. 3 fægtere, der har 50 point og derover, er det de fægtere med flest point, der udtages.

Det er kun de 3 bedste resultater fra A-stævnerne og de 2 bedste resultater fra B-stævnerne, der tæller med.

Ved pointlighed vil placering ved DM blive udslagsgivende.

 

Point

A1 stævner (point):

1. plads – 60 point
2. plads – 52 point
3. plads – 45 point
5. til 8. plads – 39 point
9. til 16. plads – 33 point
17. til 32. plads – 23 point
33. til 64. plads – 14 point
65. til 128. plads – 5 point
129. til ? plads – 2 point

 

A2 stævner (point):

1. plads – 60 point
2. plads – 52 point
3. plads - 45 point
5. til 8. plads – 39 point
9. til 12. plads – 36 point
13. til 16. plads – 33 point
17. til 24. plads – 28 point
25. til 32. plads – 23 point
33. til 64. plads – 14 point
65. til 128. plads – 5 point
129. til ? plads – 2 point

B stævner (point):

1. plads – 33 point
2. plads – 28 point
3. plads – 22 point
5. til 8. plads – 15 point
9. til 16. plads - 11 point
17. til 32. plads – 7 point
33. til ? plads – 2 point

 

 

Holdfægtning

Fægtere, der udtages på individuel er i udgangspunktet forpligtet til at deltage i holdfægtning. Det endelige hold udtages af Eliteudvalget.

 

Kvalifikationsåret

DM er skæringsdato for udtagelsesåret uanset dato for DM. Kvalifikationsstævner, der falder efter DM tælles med i den følgende kvalifikationssæson.

Udtagelserne meddeles senest 1 uge efter DM.

Kadetter og juniorer afvikler som vanligt DM i samme weekend. I 2019 bliver det weekenden 12.-13. januar. Denne weekend er således skæringsdato for kadetternes kvalifikation til EM/VM 2019.

 

JUNIOR

Bruttolandsholdskrav

Kravene for optagelse på bruttolandsholdet skal være opfyldt på alle punkter.

 

Pointkrav

Juniorfægtere skal i kvalifikationssæsonen have opnået minimum 2 WC point, som kun kan opnås ved FIE­‐pointgivende stævner. Der kan maksimalt udtages 4 fægtere i hver kategori til henholdsvis Europa- og Verdensmesterskaberne.

Point fra EM og VM tæller med fra top 32.

Ved pointlighed vil DM tælle som et satellitstævne (dvs. 4 point for 1. plads, 3 point for 2. plads, 2 point for 3. pladserne, 1 point for 5.‐8. pladserne). Således tæller DM ikke i de 2 WC point.

Herefter: I tilfælde, hvor point fra EM/VM ikke er konkurrenceforvridende i forhold til nye fægtere på ranglisten - og efter opgørelse af evt. pointlighed v.h.a. DM-resultat - kan point fra EM/VM top 64 tælles med.

 

Point

World Cup giver følgende point:

  1. plads - 32 points
    2. plads - 26 points
    3. plads - 20 points

5.-8. plads - 14 points

9.-16. plads - 8 points

17.-32. plads - 4 points

33.-64. plads - 2 points

65.-96. plads - 1 point

Point opnået ved EM ganges med faktor 1.5.

Points opnået ved VM ganges med faktor 2.5.

 

Holdfægtning

Fægtere, der udtages på individuel er i udgangspunktet forpligtet til at deltage i holdfægtning. Det endelige hold udtages af Eliteudvalget.

 

Kvalifikationsåret

Tidligere har DM været skæringsdato for udtagelse. Grundet en FIE-omlægning af sæsonen, herunder junior world cups, har DFF's Eliteudvalg i april 2018 besluttet at flytte skæringsdatoen i sæson 2018-2019 for kvalifikation og udtagelse til landsholdet til d. 3. februar 2019 for juniorfægterne.

Juniorerne skal grundet den forkortede forberedelsestid mellem datoen for udtagelse og afviklingen af EM indstille sig på effektivitet i udveksling af info, reservation af fly o.a. Herom udsendes info fra Eliteudvalget i god tid inden 3. februar 2019.

 

Læs Eliteudvalgets argumentation for de nye kriterier (nyhedstekst af 15.06. 2017)