Træningslejre/samlinger

Træningslejre/samlinger DFF Elite

DFF afholder i samarbejde med danske eliteklubber 4 træningslejre i sæson 2017-2018 for elite- og talentfægtere i aldersgrupperne senior, junior og kadet (bruttolandsholdsfægtere)

Lejrene planlægges af sportschef, Laurence Halsted, og Flemming Olstrøm, Eliteudvalget.

Bruttolandsholdsfægtere får nærmere besked via bl.a. bruttolandsholdets Facebookgruppe.

Træningslejre 2017, 2. halvår - 2018, 1.halvår:

9.-10. september 2017.

24.-25. februar 2018.

24.-25. marts 2018.

19.-20. maj 2018.

Træningslejre 2018, 2. halvår - 2019, 1.halvår:

15.-16.09. 2018

27.-30.12. 2018

23.-24.02. 2019

23.-24.03. 2019

Alle samlinger vil være for alle våben og kategorier.

Det er vores hensigt, at tilbyde jer andet og mere end klubbernes normale fokus samtidig med vi tilsikrer, at såvel jeres fysiske som mentale styrker konstant udfordres og udvikles. Samlingerne vil således indeholde en kombination af fægtetræning, sparring og mentaltræning - herunder er indsat indledningen fra den overordnede plan:

”Kernen i weekenderne er, at samle de bedste fægtere i Danmark for, som en gruppe, gennem mentaltræning, sparring og socialisering at udvikle sig til mere komplette atleter.

Med udgangspunkt i klubbernes sæsonplaner og generelle fokus på ”Body” og mindre på ”Mind” ønsker vi her det omvendte fokus. Med de forventede 4 til 5 træningsweekender om året er det ikke muligt at fremme det fysiske eller tekniske niveau af fægterne meget. Med denne begrænsede tid prioriteres nøgleområder, som kan gøre en væsentlig forskel for fægternes mentale udvikling (Mind), både som atleter og som mennesker.”

Den overordnede plan er tre-årig, hvor vi tilsikrer, at I over alle samlingerne fortsat arbejder med nøgleområderne, så jeres udvikling både igangsættes og vedligeholdes. Vi vil over de kommende samlinger bl.a. arbejde med præstationspsykologi, værdier og identitet, mindfulness samt den optimale forberedelse til konkurrence og træning – alt dette med udgangspunkt i personlig erfaring og viden fra tidligere som nuværende trænere og udøvere på  de absolut højeste niveauer. Læs om mål for DFF's talent-elitetræningssamlinger 2017-2020.

 

undefined