Landstræner og delegationschef

Ansvar, opgaver og kompentencebeskrivelse

Ansvar og opgaver for landstræner og delegationschef -

Retningslinjer for internationale mesterskaber:

For at undgå misforståelser og usikkerhed i forbindelse med planlægning og opgavefordeling under elitefægternes deltagelse i internationale mesterskaber (NM, EM, VM, U23 EM, OL) har eliteudvalget præciseret landstræneres og delegationschefers opgaver og ansvarsområder:

Landstrænerne indstiller fægtere til udtagelse til internationale mesterskaber i overensstemmelse med DFFs udtagelseskriterier.

Delegationschefen udpeges af eliteudvalget og er i samarbejde med eliteudvalget ansvarlig for uddeling af akkrediteringer.

Delegationschefen og landstrænerne afholder informationsmøder for udtagne fægtere, ledsagende klubtrænere og forældre forud for alle internationale mesterskaber.

Landstrænerne er ansvarlige for tilrettelæggelsen af træningspas og lektioner for fægterne både i fællesskab og individuelt under mesterskaberne.

Landstrænerne er ansvarlige for coaching af fægterne under kampe.

Det er op til landstrænerne at beslutte, om klubtrænere og forældre må være til stede ved pistene under fægternes kampe. Mødes to danske fægtere til et internationalt mesterskab coaches ikke. 

Det er delegationschefens opgave at varetage disse retningslinjer under afviklingen af mesterskaberne, og såvel fægtere, som klubtrænere og forældre forventes at respektere retningslinjerne.

Vedtaget af DFF's Eliteudvalg, 2012.

 

Kompentencebeskrivelse for landstræner:

På det mere overordnede niveau har Eliteudvalget i januar 2014 beskrevet, hvilke kvalifikationer DFF's Landstrænere bør have.

Landstrænerkvalifikationer.