Om B&U udvalget

Om B&U udvalget

f+ªgteforside1.jpg
Udvalgets opgaver:
Børne- og ungdomsudvalget består af en formand og to medlemmer samt to suppleanter.
 
B&U Udvalget udarbejder handlingsplaner ud fra Dansk Fægte-Forbunds mål og strategier for børne- og ungdomsarbejde.
Udvalget skal inspirere og støtte lokale initiativer vedrørende aktiviteter for børn og unge.
 
Udvalget tilrettelægger træningslejre og sørge for iværksættelse af konkurrencer for unge fægtere.
 
Udvalget varetager de praktiske opgaver i forbindelse med fægternes trænings- og konkurrencedeltagelse.
 
Udvalget holder sig ajour med den sportslige og pædagogiske udvikling inden for børne- og ungdomsidræt både nationalt og internationalt.