Bruttolandshold - kriterier

Bruttolandshold - kriterier

Kriterier for optagelse på brutto-landshold for talent og elite - sæson 2018-2019:

(hent skabelon for sæsonplan)

 

GENERELLE FORUDSÆTNINGER

At være optaget på bruttolandsholdet er en forudsætning for at kunne kvalificere sig til deltagelse i internationale mesterskaber. Dette er gældende for både Talent (Kadet og Junior) og for Elite (Senior).

Fægtere indstilles til bruttolandsholdet af deres træner og godkendes af landstræner og sportschef.

Indstilling finder sted årligt i forbindelse med trænerens indsendelse af sæsonplan.

Trænerens sæsonplan skal indeholde oversigt over fægtere, der indstilles til bruttolandsholdet, med navn, fødselsår, våben og hvilke(n) alderskategori(er) den enkelte fægter indstilles til. Herudover skal sæsonplanen indeholde sportslige målsætninger, træningsplaner (fægtetræning, kondition, styrketræning og lektioner) og stævneplaner for hver alderskategori - IKKE for den enkelte fægter. Såfremt fægterne tilbydes kurser (ernæring, life-skills, skadesforebyggelse, mentaltræning eller andet) af enten klub, ungdomsuddannelse, elitekommune e.a., så skrives dette også på sæsonplanen.

Sæsonplan udarbejdes i den af DFFs eliteudvalg tilsendte skabelon og indsendes årligt senest d. 15. juni til eliteudvalg@faegtning.dk. 

Bemærk, at skal sæsonplanen pr. 2018 skal rumme evaluering af den forgangne sæson, ligeledes indført i den af DFFs eliteudvalg fremsendte skabelon.

De i nedenstående nævnte DFF-talent- og elitetræningslejre annonceres i 2018 senest 15. maj på DFF's website og udsendes til de klubber, der har indstillet fægtere til bruttolandsholdet. 

 

FORUDSÆTNINGER FOR TALENT

KADET

For at blive optaget på bruttolandsholdet skal en kadetfægter i sæsonen leve op til følgende:

 

Sæsonplan:

I samråd med sin klubtræner(e) få lagt sæsonplan, der både indeholder sportslige målsætninger, stævneplaner og træningsplaner (inklusive fægtetræning, kondition, styrketræning mv.), således at fægteren træner målrettet. Den enkelte fægters plan og senere sæsonevaluering indgår i trænerens samlede sæsonplan for den pågældende alderskategori, der indsendes til DFFs eliteudvalg årligt d. 15. juni.

 

Træning:

Fægteren træner minimum tre gange ugentligt, heraf minimum 2 fægtetræninger og 1 styrke-/fysisk træning.

Fægteren modtager minimum 2 ugentlige lektioner af egen træner, landstræner eller træner i samarbejdsklub.

 

DFF talenttræningslejre:

Den enkelte fægter tilrådes at deltage i de af DFF planlagte talenttræningslejre og de kurser, der måtte udbydes i forbindelse hermed.

 

Stævnedeltagelse:

Der kræves deltagelse i minimum 3 A-stævner, som alle er EFCs Cadet Circuit, og i minimum 2 B-stævner, hvoraf Kadet-DM er obligatorisk for alle. Det andet B-stævne er for kårde enten Malmö Open eller Nordisk Mesterskab og for fleuret enten Malmö Open eller Trekanten International.

For sabel B-stævner kontakt venligst Eliteudvalget. 

N.B. Hvis man vil deltage på hold til de kvalifikationsgivende stævner, bør man være opmærksom på DFF's særlige udtagelseskriterier til holdkonkurrencerne.

 

Stævnetyper

Der er i udtagelsessystemet tre (3) stævnetyper:

- A1: A-stævne med én pulje og direkte udslagning.

- A2: A-stævne med to puljer, direkte udslagning og repechâge fra 32 og ned.

- B: Et mindre udfordrende stævne, hvilket afspejler antallet af point, der kan opnås gennem de enkelte placeringer.

 

JUNIOR

For at blive optaget på bruttolandsholdet skal en junior-fægter i sæsonen leve op til følgende:

 

Sæsonplan:

I samråd med sin klubtræner(e) få lagt sæsonplan, der både indeholder sportslige målsætninger, stævneplaner og træningsplaner (inklusive fægtetræning, kondition, styrketræning mv.), således at fægteren træner målrettet. Den enkelte fægters plan og senere sæsonevaluering indgår i trænerens samlede sæsonplan for den pågældende alderskategori, der indsendes til DFFs eliteudvalg årligt d. 15. juni.

 

Træning:

Fægteren træner minimum tre gange ugentligt herunder min. 2 x fægtning.

Fægteren modtager minimum 2 ugentlige lektioner af egen træner, landstræner eller træner i samarbejdsklub.

 

DFF træningslejre:

Den enkelte fægter tilrådes at deltage i de af DFF planlagte talenttræningslejre og de kurser, der måtte udbydes i forbindelse hermed.

 

Stævnedeltagelse:

Der kræves deltagelse i minimum 3 Junior World Cups og deltagelse i DM.

Fægteren skal have gyldigt FIE-licens ved sæsonstart.

N.B. Hvis man vil deltage på hold til de kvalifikationsgivende stævner, bør man være opmærksom på DFF's særlige udtagelseskriterier til holdkonkurrencerne.

 

FORUDSÆTNINGER FOR ELITE                

SENIOR

For at blive optaget på bruttolandsholdet skal en senior-fægter i sæsonen leve op til følgende:

 

Sæsonplan:

I samråd med sin klubtræner(e) få lagt sæsonplan, der både indeholder sportslige målsætninger, stævneplaner og træningsplaner (inklusive fægtetræning, kondition, styrketræning mv.), således at fægteren træner målrettet. Den enkelte fægters plan og senere sæsonevaluering indgår i trænerens samlede sæsonplan for den pågældende alderskategori, der indsendes til DFFs eliteudvalg årligt d. 15. juni.

 

Træning:

Fægteren træner minimum 15 timer om ugen fordelt mellem fægtetræning og styrke-/fysisk træning.

Fægteren modtager min. 2 ugentlige lektioner af egen træner, landstræner eller træner i samarbejdsklub.

 

DFF træningslejre:

Den enkelte fægter tilrådes at deltage i de af DFF planlagte elitetræningslejre og de kurser, der måtte udbydes i forbindelse hermed.

 

Stævnedeltagelse:

Krav til stævnedeltagelse: 4 world cups og/eller satellit world cups samt DM.

Fægteren skal have gyldigt FIE-licens ved sæsonstart.

 

Med venlig hilsen

Eliteudvalget 
eliteudvalg@faegtning.dk

 

Se liste med aktuelle bruttolandsholdtrupper.

 

Læs Eliteudvalgets argumentation for de nye kriterier (nyhedstekst af 15.06. 2017)

 

Læs Eliteudvalgets introbrev for sæsonplan 2018-2019